O nás

 

Jsme nezisková organizace, která vznikla za účelem chránit ve veřejném zájmu jak stávající archeologické památky na původním místě, tak dbát o jejich záchranu pomocí metod archeologického výzkumu, pokud okolnosti stavebního záměru vedou nevyhnutelně k jejich ohrožení či zničení.

 

Podle zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění, bylo společnosti Archeo Sever o.p.s. uděleno od Ministerstva kultury ČR povolení k provádění archeologických výzkumů na území Karlovarského a Ústeckého kraje. Nedílnou součástí tohoto povolení je Dohoda o rozsahu a podmínkách provádění záchranných archeologických výzkumů, která byla uzavřena s Akademií věd ČR.

 

Archeo Sever o. p. s. je tedy v tomto smyslu oprávněnou organizací disponující pracovníky s odbornou kvalifikací, technickým vybavením a prostory pro dočasné uložení movitých archeologických nálezů.

 


 

Dokumenty


 

Výroční zpráva společnosti včetně účetní závěrky za rok 2016

 

_Archeo Sever ops_VZ 2016.pdf (856kb)

 


 

Starší výroční zprávy a zakládací smlouva společnosti

_Výroční zpráva Archeo Sever 2015_komplet.pdf (2,84Mb)

Výroční zpráva Archeo Sever 2014.pdf (977kb)

Výroční zpráva Archeo Sever 2013.pdf (520kb)

Zakládací_smlouva_Archeo_Sever ops.pdf (88kb)